Ενημέρωση Γονέων - Κηδεμόνων

Οι μαθητές μας αξιολογούνται

  • Με δέλτια προόδου ανά 15 ημέρες.
  • Με τον Έλεγχο Προόδου Μαθητή/τριας (τρίμηνο), Δεκέμβριο-Φεβρουάριο-Απρίλιο.
  • Με συνεχείς διαγωνισμούς αξιολόγησης ( test ) .
  • Με την εξομείωση γραπτών και προφορικών εξετάσεων μέσω του ολοκληρωμένου πρόγραμματος προετοιμασίας - προσομοίωσης (mock-exams).

Οι γονείς ενημερώνονται

  • Για την πρόοδο του παιδιού τους καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και όποτε το επιθυμήσουν μετά απο συννενόηση με τον υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος.
  • Με άμεση τηλεφωνική επικοινωνία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από το μάθημα..

Στο κέντρο ξένων γλωσσών "ΓΝΩΣΗ", μαθητές - γονείς - καθηγητές

Ταξιδεύουν οργανωμένα στην Ελλάδα, γνωρίζουν από κοντά την ιστορία του τόπου μας, διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ.

Ταξιδεύουν οργανωμένα στο εξωτερικό, έρχονται σε επαφή και μιλούν την γλώσσα που διδάσκονται τα παιδιά,γνωρίζουν τον πολιτισμό του κράτους, διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ.